užausti

užausti
užáusti 1. tr. užbaigti austi: Per galą užáust bus gerai ir prasti ataudai Kp. Visus abrūsus užáudžiau kitokiais raštais ir siūlais Ds. | refl.: Visas galas neužsiáudžia, vis bent du sprindžiai palieka neausta Kp. 2. tr., intr. pradėti austi: Kai motina užáudžia, tada ir dukrelė paaudžia Gs. Užáusk audeklą, paveizėsiam, kaip atrodys Vkš. Aš jau šįvakar naująjį audimą užáudžiau Up. 3. tr. prk. paslėpti audžiant: Kartės buvo užaustos voratinkliais . | Bandė ji vargą staklėm užausti . 4. tr., intr. uždirbti, pelnyti audžiant: Ji su audimu ir nemažai užáudžia Gs. \ austi; apausti; atausti; įausti; išausti; nuausti; paausti; parausti; perausti; praausti; priausti; suausti; užausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • užaušti — 1 užaušti intr. 1. atvėsti, atšalti: Verėnas užaušo, t. y. užšalo J. Kai nesikuria kožną dieną pečius, pirkia visai užaušo Srv. ^ Nubėgo kaušo, pirtis užaušo Švnč. Nuėjo kaušo ir užaušo (užtruko) Str. 2. auštant sustingti: Aviniai taukai greičiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užaustinis — užaustìnis, ė adj. (2) su užaudais: Čia mano senelės užaustinis abrūsas Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataušti — 1 ataušti intr. 1. pasidaryti šaltesniam, atvėsti: Tegu ataušta karšta košė J. Na, gerk gerk, atauš arbata Žem. Kol tu apsirengsi, tai ir vanduo ataũš Skrd. 2. sustingti auštant: Gelžį reik kalti, kol nespėjo ataušti Šv. 3. Gdr po sušilimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 1 apaušti intr. kiek atšalti, pravėsti: Jau apaušo kiek kopūstai, galėsi srėbt Rm. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; praaušti; suaušti; užaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • austi — austi, audžia ( ti), audė 1. tr., intr. SD370 gaminti audinį (iš siūlų staklėmis): Audžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi J. Audimą, milą austi K. Kasdieninius abrūsus eglute audžia Alk. Vilnų austos skarelės Rm. Dabar toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aušti — 1 aušti, ta, o intr. 1. vėsti, darytis šaltesniam: Atkelk kruopas ant suolo, tegu aušta Dkš. Eikiat valgyti, bulvės aušta Grg. 2. Gs vėstant stingti: Aušta košelyna J. aušti; apaušti; ataušti; išaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išausti — 1. tr. baigti austi, paruošti audžiant: Austinę skepetą dukra išaudė sau J. Atneš stakleles nepakeliamas, įries drobelę neišaudžiamą Rš. Ui, kad tu išausi man marškinelius be nyčių, be skieto, be šautuvelės KlpD1. | prk.: Iš mažo žodžio didelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaušti — 1 išaušti intr. 1. išvėsti, atšalti: Langas buvo atviras, išaušo gryčia Rm. Visai jau išaušo pečius, kuris metas kai kurtas Srv. 2. prk. susilpnėti, pranykti: Meilė daugiuose išauš BtMt24,12. 3. prk. pakvaišti: Žmonys visi išaušo Ėr. Ką jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”